خدمات الكترونيكي باعث افزايش سرعت خدمات دهي شهرداري مي شود

توسعه خدمات شهرداري به صورت الكترونيكي باعث افزايش سطح كيفي خدمات دهي به شهروندان مي‌شود، بنابراین الكترونيكي كردن خدمات شهرداري باعث افزايش سرعت خدمات رساني به شهروندان مي شود.

 الکترونیکی کردن خدمات موجب تسریع و تسهیل در ارائه خدمات، روان سازی، افزایش دقت، کاهش ضریب خطا و همچنین افزایش بهره وری می شود.

در واقع شهر الکترونیک این امکان را برای ارائه ‌کنندگان خدمات شهری و همچنین خدمات ‌گیرندگان مهیا می‌کند تا آنها درکوتاه‌ترین زمان ممکن از بیشترین خدمات شهری و الزامات زندگی در یک کلانشهر توسعه‌یافته برخوردار شوند.

با راه‌اندازی شهر الکترونیک تردد در سطح شهر کاهش مي‌يابد و خدمات مورد نیاز شهروندان از طریق اینترنتی ارائه مي‌شود که قطعاً این موضوع رضایت‌مندی ارباب رجوع را در پی دارد.

شهر الکترونیک شهری است که درحداقل زمان ممکن و با هزینه پایین قادر باشد بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه دهد، در حقیقت شهر الكترونيك موجب افزايش ارتباطات سازمان‌هاي مختلف با يكديگر شده، خدمات الكترونيك را براي شهروندان و ديگر افراد مرتبط با شهر فراهم مي‌كند و منجر به مديريت بهتر خدمات شهري مي‌شود.

در راستای تحقق شهر زیرساخت های لازم باید در این زمینه فراهم شود و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص مباحث الکترونیک لازم و ضروی است.

درکاهش آلودگی هوا با کاهش ترافیک شهری، تسریع در برطرف شدن مشکلات ایجاد شده در شهر با ایجاد ارتباط مستقیم بین مسئولان با شهروندان، صرفه جویی در وقت و انرژی از طریق کاهش جابه جایی در اثر الکترونیکی شدن فعالیت ها، جلوگیری از سرمایه گذاری بیشتر بر روی روش های قدیمی اداره شهر،افزایش نظم و کاهش زمان رسيدگي به امور اداری و کارآفرینی برای بخش کثیری از جوانان در سطح شهر از دیگر مزایای ایجاد شهر الکترونیک است.

Go to top