شهرداري منطقه 4  در تاريخ16/5/84 با مديريت مهندس مرتضي شجاعي بعنوان شهردار منطقه  و با همت پرسنل منطقه و دستور شهردار محترم  وقت آقاي مهندس جلال مآب راه اندازي و در جهت خدمات بيشتر به شهروندان محترم استان شروع به كار نمود و از شهرداري منطقه يك جهت ارئه خدمات بهتر به شهروندان تفكيك و كاملا  جدا شد ،که  جای دارد از زحمات مهندس کردی شهردار محترم منطقه یک و مهندس جلال مآب شهردار وقت آن زمان، که در راه اندازی این منطقه تاثیر بسزایی داشتند تقدیر و تشکر نمود.واما در حال حاضر شهردار محترم منطقه جناب حاج آقا خدادادی که از مدیران بسیار با تجربه ولایق است مدیریت این محدوده شهری (منطقه چهار) را برعهده دارد.

Go to top